Відділ з навчально-методичної та виховної роботи >> Науково-методична рада

Склад ради Положення про науково - методичну раду
План роботи ради Рекомендації для друку

Рекомендації для друку

Березень 2014 р. Рекомендація до друку від 28.03.2014 р. (протокол вченої ради №7)

І. Рекомендовано до друку та порушено клопотання перед МОН України про надання відповідного грифа:

-       підручнику «Основи психофізіологічних та психологічних досліджень операторів екстремальних умов діяльності». Автори: О. А. Мірошниченко, Є. В. Моісеєнко, В. А. Литвинов. (Навчально-науковий інститут педагогіки).

-        навчальному посібнику «Психологія літературної творчості». Автор: П. В. Білоус. (Навчально-науковий інститут  філології та журналістики).

Лютий 2014 р. Рекомендація до друку від 28.02.2014 р. (протокол вченої ради №6)

 І. Рекомендовано до друку та порушено клопотання перед МОН України про надання відповідного грифа:

-       навчально-методичному посібнику «Формування фонологічної компетенції студентів I курсу мовного вузу під час вступно-корективного курсу» в двох частинах: Частина І «Книга для викладача», Частина ІІ «Фонетичний портфель студента». Автори: Л. В. Калініна, Т. Ю. Григор’єва, Н. О. Гудзь, А. В. Соколовська, Л. М. Чумак;

-       навчально-методичному посібнику «Комплексні комп'ютерні лабораторні роботи як засіб самостійної методичної підготовки майбутнього вчителя іноземної мови». Автори: Л. В. Калініна, Н. Р. Петранговська, Н. С. Щерба;

-       навчальному посібнику «Гирьовий спорт у вищих навчальних закладах». Автори: Г. П. Грибан, К. В. Пронтенко, В. В. Пронтенко та ін.;

-       навчальному посібнику «Методична система фізичного виховання студентів». Автор: Г. П. Грибан.

ІІ. Рекомендовано до друку:

-       навчально-методичного посібника «Інтерактивні технології формування культури педагогічної взаємодії майбутнього вчителя іноземних мов». Автор: О. П. Мазко;

-       навчально-методичного посібника «Дидактичні основи формування інформаційно-аналітичних умінь майбутніх учителів іноземних мов у процесі фахової підготовки». Автор: Є. М. Карпенко;

-       «Робочого зошита для лабораторних робіт з зоології безхребетних». Автори: Т. В. Єрмошина, О. В. Павлюченко;

-       «Методичних рекомендацій з курсу «Управлiння проектами». Автор: Л. Ю. Луференко.

Січень 2014 р. Рекомендація до друку від 24.01.2014 р. (протокол вченої ради №5)

І. Рекомендовано до друку та порушено клопотання перед МОН України про надання відповідного грифа:

-       навчальному посібнику «Психологія праці: модульний курс». Автори: Мазяр О. В., Кириченко В. В. (Соціально-психологічний факультет).

 

ІІ. Рекомендовано до друку:

-       навчальний посібник «Лікарські рослини». Автори: Аннамухаммедова О. О., Аннамухаммедов А. О. (Природничий факультет).

-       навчально-методичний посібник «Теоретичні аспекти процесу фізичного виховання студентів ВНЗ». Автори: Погребенник Л. І., Жуковський Є. І., Блажиєвський Г. В., Твердохліб Ж. О., Кафтанова Т. В. За загальною редакцією Крука М. З. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       «Робочий зошит лабораторного практикуму з лікувальної фізичної культури». Автор: Яворська Т. Є. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Профілактика травматизму у гирьовому спорті». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Поповнення запасів рідини у гирьовиків під час фізичних навантажень». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Відновлення та стимуляція працездатності гирьовиків». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Лікарський контроль та самоконтроль у гирьовому спорті». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичні рекомендації «Основи гирьового спорту у вищих навчальних закладах». Автори: Грибан Г. П., Ткаченко П. П. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       робочий зошит з курсу «Методика викладання природознавства у початковій школі». Автор: Танська В. В. (Природничий факультет).

-       методичні рекомендації з курсу «Вступ до спеціальності». Напрям підготовки: 6.030102 Психологія, 6.030103 Практична психологія. І курс. Автори: Музика О. Л., Савиченко О. М., Загурська І. С., Майстренко Т. М., Гречуха І. А., Степанюк І. А. (Соціально-психологічний факультет).

-       курс лекцій «Сучасні проблеми когнітивної лінгвістики: курс лекцій». Укладач: Семенюк І. С. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

–        методичні рекомендації до виконання лабораторних робіт «Біохімія спорту». Автори: Корнійчук Н. М., Ляшевич А. М. (Факультет фізичного виховання та спорту).

збірник вправ та завдань (за матеріалами поезій Т. Г. Шевченка) «Сучасна українська літературна мова». Укладачі: Вокальчук Г. М., Мойсієнко В. М., Гримашевич Г. І. та ін. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики

Листопад 2013 р.  Рекомендація до друку від 22.11.2013 р. (протокол вченої ради №4)

І. Рекомендовано до друку:

-       «Робочий зошит для організації та проведення лабораторних занять і самостійної роботи з курсу «Загальна цитологія і гістологія». Автори: Р. К. Мельниченко, О. В. Охрамович. (Природничий факультет);

-       «Робочий зошит з паразитології». Автори: О. В. Павлюченко, Л. М. Загребельна. (Природничий факультет);

-       методичні рекомендації «Харчування гирьовиків». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту);

-       методичні рекомендації «Управління підготовкою гирьовиків». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту);

-       методичні рекомендації «Методика навчання техніки класичних вправ у гирьовому спорті». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту);

-       «Методичні рекомендації для виконання контрольних робіт при підготовці до зовнішнього незалежного оцінювання з біології на курсах підготовки до вступу у ВНЗ (посібник для абітурієнтів)». Автори: Р. К. Мельниченко, Л. А. Васільєва, Н. І. Павлюк. (Природничий факультет).

Жовтень 2013 р.  Рекомендація до друку від 25.10.2013 р. (протокол вченої ради №3)

І. Рекомендовано до друку під грифом МОН України:

-       білінгвального навчально-методичного посібника для студентів вищих навчальних закладів «Основи педагогіки вищої школи» / «Fundamental Higher School Pedagogy». Автори: С. С. Вітвицька, Н. М. Андрійчук. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-         навчально-методичного посібника «Практичний курс з методики викладання світової літератури» Автори: А. М. Лісовський, А. В. Усатий, В. В. Халін. (Навчально-науковий інститут філології та журналістики).

ІІ. Рекомендовано до друку:

-       навчально-методичного посібника «Теорія сучасної англійської мови». Автори: Л. Ф. Соловйова, І. Е. Сніховська. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-      навчально-методичного посібника для студентів фізико-математичного факультету «Технології тестування програм». Автор: Т. А. Вакалюк. (Фізико-математичний факультет).

-       навчально-методичного посібника «Психологія фізичного виховання: самостійна робота з курсу» для студентів денної і заочної форм навчання напрямів підготовки 6.010201 «Фізичне виховання (тренер)», «Фізичне виховання* (вчитель)». Автор: Л. П. Бутузова. (Соціально-психологічний факультет).

-       навчально-методичного посібника «Основи підготовки у гирьовому спорті». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       практикуму «Jazz Up Your English». Автори: Н. А. Тарабріна, О. А. Черниш, О. А. Шиленко. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-       навчального посібника «Вступ до корпусної лінгвістики». Автор: В. В. Жуковська. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-       навчально-методичного посібника з практичного курсу англійської мови для студентів 4-го курсу факультетів іноземних мов «Vocabulary Booster». Автори: І. М. Рудик, О. В. Гирин. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-       методичного посібника з практичного курсу англійської мови “Activities That Work”. Автори: В. В. Жуковська, Л. Ф. Соловйова, Л. А. Гаращук. (Навчально-науковий інститут іноземної філології).

-       методичних рекомендацій «Підготовка та проведення змагань з гирьового спорту». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичних рекомендацій «Підготовка кваліфікованих гирьовиків перед змаганнями». Автори: Г. П. Грибан, П. П. Ткаченко. (Факультет фізичного виховання та спорту).

-       методичних рекомендацій „Основи правознавства”. Автори: О. П. Рудницька, Ю. І. Магась-Демидас, Б. Л. Шевчук. (Історичний факультет).

Вересень 2013 р.  Рекомендація до друку від 27.09.2013 р. (протокол вченої ради  №2)

І. Рекомендовано до друку під грифом МОН України:

-         навчального посібника «Англомовний світ: лінгвокраїнознавчий вимір». Автори: Борисенко Н. Д., Соловйова Л. Ф. (навчально-науковий інститут іноземної філології).

ІІ. Рекомендовано до друку:

-       навчально-методичного посібника «Конфлікти та шляхи їх попередження у працюючих в умовах ізольованої групи». Автори: Моісеєнко Є. В., Мірошниченко О. А. (навчально-науковий інститут педагогіки);

-       навчально-методичного посібника для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» «Дослідження операцій». Автор: Сікора Я. Б. (фізико-математичний факультет);

-       навчально-методичного посібника для студентів напряму підготовки 6.040302 «Інформатика» «Методи оптимізації». Автор: Сікора Я. Б. (фізико-математичний факультет);

-       методичних рекомендацій «Методика заповнення полів в АРМ «Каталогізатор» бібліотечної системи «ІРБІС» Автори: Бондарчук Т. А., Гриценко О. І., Колодюк С. В., Мартинюк А. І. За ред. Клименко Т. Є. (бібліотека);

-       методичних рекомендацій до проведення семінарських занять для студентів історичного факультету «Історія слов’янських народів (з давніх часів до XVII cт.)». Автор: Власюк І. М. (історичний  факультет);

-       методичних рекомендацій «Порівняльна типологія англійської та української мов для студентів спеціальності 7.010103 – Українська мова і література та мова і література (англійська)». Автор: Башманівський О. Л. (навчально-науковий інститут філології та журналістики);

-        методичних рекомендацій «Лінгвокраїнознавство. Англомовні країни». Автор: Башманівський О. Л. (навчально-науковий інститут філології та журналістики);

-       навчально-методичного посібника «Соціологія». Автори: Козловець М. А. , Горохова Л. В., Слюсар В. М., Фаріон О. О. (історичний  факультет).

Серпень 2013 р. Рекомендація до друку від 30.08.2013 р. (протокол вченої ради  №1)

Рекомендовано до друку:

-         навчально-методичного посібника для студентів фізико-математичного факультету «Захист інформації в комп'ютерних системах» Автор: Вакалюк Т. А. (фізико-математичний факультет);

-         навчально-методичного посібника для студентів фізико-математичного факультету «Візуальне програмування». Автор: Вакалюк Т. А. (фізико-математичний факультет);

-         навчально-методичного посібника «Teaching Practice Guide» («Організація педагогічної практики» для майбутніх учителів іноземних мов). Автори: Волощук А. М., Березенська Л. І. (навчально-науковий інститут іноземної філології).